Skip to main content

Laat de ecolabels je de weg wijzen

Zorg dat je vakantie in Noorwegen de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk achterlaat.
Zoek onderweg eco-gecertificeerde aanbieders.

Green travel logo

Telkens als je op onze website dit Green Travel-symbool ziet, weet je dat de bijbehorende producten en aanbiedingen een officieel ecologisch label hebben gekregen. Het Green Travel-symbool is een gemeenschappelijke verwijzing naar alle gekwalificeerde ecologische labels die in Noorwegen door toeristische organisaties worden gebruikt. Het symbool helpt je bij het vinden van eco-gecertificeerde alternatieven.

De onderstaande certificeringen vallen onder Green Travel. Deze certificeringen geven aan dat aanbieders strikte regels hanteren wat betreft het produceren en beheren van afval, energie, vervoer, het gebruik van chemicaliën en regels voor onderaannemers. Deze regels gaan verder dan wat de Noorse wet voorschrijft.

De volgende certificaten vallen onder Green Travel:

Ecotourism Norway logo

Ecotourism Norway

Deze nationale certificering wordt toegekend aan bedrijven en aanbieders die internationaal een hoog niveau van ecotoerisme hebben. Ze moeten niet alleen voldoen aan ruim 100 criteria op het gebied van milieuprestaties, gastheerschap, integratie in de lokale gemeenschap en inkoop, maar die vaak hier en daar nog verbeteren. Het certificaat wordt om de drie jaar vernieuwd.

Het ecolabel Nordic Swan

Het ecolabel Nordic Swan is het officiële ecolabel van de Scandinavische landen en heeft als doel de negatieve gevolgen voor het milieu door de productie en consumptie van goederen te verminderen en het voor consumenten en professionele inkopers makkelijk te maken vanuit ecologisch oogpunt de beste goederen en diensten te kiezen. Een hotel of een andere accommodatie met een Nordic Swan-label voldoet aan ambitieuze ecologische eisen en heeft een holistische benadering ten aanzien van het werk op het gebied van energie, water, voedsel, afval, biologische diversiteit, chemicaliën en inkoop.

 Eco-Lighthouse logo

Eco-Lighthouse

Eco-Lighthouse-bedrijven werken systematisch en voortdurend aan aan eisen voldoen en milieubeschermende maatregelen implementeren om zo een milieuvriendelijker bedrijf en een veiligere werkomgeving tot stand te brengen. Bedrijven worden gecertificeerd op basis van een onafhankelijke beoordeling en moeten om de drie jaar opnieuw worden gecertificeerd.


Green Key logo

Green Key (groene sleutel)

Een wereldwijd ecolabel dat wordt erkend door de GSTC (Global Sustainable Tourism Council) voor hotels, kleine accommodaties, campings en bezienswaardigheden. Gecertificeerde bedrijven moeten voldoen aan strenge criteria op het gebied van afval, energie, water, inkoop, groene gebieden, maatschappelijk verantwoord ondernemen en betrokkenheid bij het personeel. De hoge normen worden in stand gehouden door jaarlijkse verlenging van het certificaat, een strenge aanvraagprocedure, documentatie en regelmatige audits.

ISO 14001 logo

ISO 14001

ISO 14001 wordt toegekend aan bedrijven die een gedegen milieumanagementsysteem hebben ten aanzien van hun bedrijfsactiviteiten.

Blue Flag logo

Blue Flag (blauwe vlag)

Een wereldwijde, prestigieuze erkenning met een reeks strenge criteria op het gebied van milieu, voorlichting, veiligheid en toegang waaraan stranden, jachthavens en aanbieders van milieubewuste vaarvakanties moeten (blijven) voldoen. Ruim 4.100 plaatsen in 46 landen hebben een Blue Flag-certificering.

De beste deals van onze partners

Boek je volgende vakantie-avontuur in Noorwegen meteen.

Lees meer

Recent bekeken pagina's